BETON ZWYKŁY (TOWAROWY) I KONSTRUKCYJNY

wg normy PN-88/B-06250 w klasie od B-7,5 do B-60, wg Normy PN-EN 206-1:2003 od C8/10 do C C 50/60, wyprodukowany z zastosowaniem kruszyw naturalnych wapiennych i dolomitowych, do wykonania elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych

Nasze Realizacje

  • DSCF6066.jpg
  • DSCF7435.jpg
  • DSCF7436.jpg
  • DSCF7437.jpg
  • DSCF7439.jpg
  • DSCF7440.jpg
  • DSCF7443.jpg
  • DSCF7446.jpg
  • DSCF7457.jpg